Kundecases

Bramsnæs Bogføring har mange små og mellemstore virksomheder herunder tømrer-, smede, og reklamevirksomher samt enkelte detailforretninger derudover har Bramsnæs Bogføring Specialiseret sig i løse opgaver for:

      Vandværker       Andelsboligforeninger 
  • Herunder administration i Rambølls FAS program
  • Afgiftsafregning
  • Vandforbrugsopgørelser
  • Huslejeopkrævninger
  • Forbrugsafgifter
  • Antenne og varmebidrag